Over de Theo Thijssen-prijs

Algemeen
De Theo Thijssen-prijs is een driejaarlijkse oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, die sinds 1988 wordt uitgereikt door de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde. Aan de prijs is een geldbedrag van € 60.000 verbonden, een oorkonde... Lees meer >

Achtergrond
De Theo Thijssen-prijs was aanvankelijk een driejaarlijkse staatsprijs. In 1964 werd de eerste Staatsprijs voor een kinderboek uitgereikt, aan Annie M.G. Schmidt voor haar gehele oeuvre. Al in 1967 werd de naam van deze prijs omgedoopt tot... Lees meer >

Theo Thijssen
De prijs is genoemd naar Theo Thijssen. Theodorus Johannes (Do) Thijssen (Amsterdam, 16 juni 1879 – Amsterdam, 23 december 1943) was schrijver en onderwijzer. Hij groeide op in de Amsterdamse Jordaan. Zijn vader was schoenmaker. Het gezin... Lees meer >

Theo Thijssen-prijs

Theo Thijssen-prijs voor Wim Hofman
Wim Hofman kreeg de Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur, ad.  25.000 uitgereikt in Den Haag in 1991.

Biografie
Wim Hofman (Oostkapelle, 2 februari 1941), bezocht verschillende seminaries omdat hij priester en missionaris wilde worden. In 1966 werd hij tot priester gewijd, maar al gauw bleek dat zijn ideeën niet strookten met de officiële leer van... Lees meer >

Jury
'Al is de lucht misschien niet blauw en zitten duizend dingen tegen'

Er was eens een eiland met dichte bossen bomen en moerassen zo groen-zwart en drassig als gekookte spinazie. Op dat eiland waren heuvels met gekrast gras en rotsen met... Lees meer >

Dankwoord
Het dankwoord van Wim Hofman, ‘Hoe word je′ kinderboekenschrijver’, is afgedrukt in P.C. Hooft-prijs / Theo Thijssen-prijs. Toekenningen, juryrapporten en dankwoorden. Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, 1993.  Lees meer >

Wim Hofman, 2006. Foto: Mylčne Siegers


Wim Hofman, 'Zelfportret als ambtenaar', 1988

Archief Theo Thijssen-prijs

    chronologisch | alfabetischWillem Wilmink


Wim Hofman, 2006. Foto: Mylčne Siegers


Ted van Lieshout, 2007. Foto: Myl�ne Siegers


   
1982   Barnard, Henk
1973   Biegel, Paul
1970   Diekmann, Miep
1976   Dragt, Tonke
2003   Dros, Imme
2006   van Gestel, Peter
2015   Heesen, Martha
1991   Hofman, Wim
1979   Kuijer, Guus
2012   Kuyper, Sjoerd
2000   van Leeuwen, Joke
2009   van Lieshout, Ted
1967   van der Loeff-Basenau, An Rutgers
1994   Pelgrom, Els
1964   Schmidt, Annie M.G.
1997   Tellegen, Toon
1988   Wilmink, Willem

pagina 1