Over de Theo Thijssen-prijs

Algemeen
De Theo Thijssen-prijs is een driejaarlijkse oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, die sinds 1988 wordt uitgereikt door de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde. Aan de prijs is een geldbedrag van € 60.000 verbonden, een oorkonde... Lees meer >

Achtergrond
De Theo Thijssen-prijs was aanvankelijk een driejaarlijkse staatsprijs. In 1964 werd de eerste Staatsprijs voor een kinderboek uitgereikt, aan Annie M.G. Schmidt voor haar gehele oeuvre. Al in 1967 werd de naam van deze prijs omgedoopt tot... Lees meer >

Theo Thijssen
De prijs is genoemd naar Theo Thijssen. Theodorus Johannes (Do) Thijssen (Amsterdam, 16 juni 1879 – Amsterdam, 23 december 1943) was schrijver en onderwijzer. Hij groeide op in de Amsterdamse Jordaan. Zijn vader was schoenmaker. Het gezin... Lees meer >

Theo Thijssen-prijs 1970

Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur voor Miep Diekmann
Miep Diekmann kreeg de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur voor haar gehele oeuvre, ad.  5.000, uitgereikt in Den Haag in 1970.

Biografie
Maria Hendrika Jozina (Miep) Diekmann (Assen, 26 januari 1925) bracht een groot deel van haar jeugd door op Curaçao. Op haar twaalfde wist ze al dat ze later wilde schrijven over alles wat ze daar had meegemaakt. Diekmann was aanvankelijk... Lees meer >

Jury
Ook wanneer Miep Diekmann nooit een boek voor de jeugd had geschreven en zich had beperkt tot haar bemoeienis met jeugdlectuur: artikelen, recensies, interviews, uitspraken, lezingen; ook dàn zou een huldiging op haar plaats zijn geweest.... Lees meer >

Miep Diekmann door Nic Blans


Miep Diekmann, 2007. Foto: Mylène Siegers

Archief Theo Thijssen-prijs

    chronologisch | alfabetisch
Willem Wilmink


Miep Diekmann door Nic Blans


Toon Tellegen, 2006. Foto: Mylène Siegers


Imme Dros door Harrie Geelen, 2004


   
1982   Barnard, Henk
1973   Biegel, Paul
1970   Diekmann, Miep
1976   Dragt, Tonke
2003   Dros, Imme
2006   van Gestel, Peter
2015   Heesen, Martha
1991   Hofman, Wim
1979   Kuijer, Guus
2012   Kuyper, Sjoerd
2000   van Leeuwen, Joke
2009   van Lieshout, Ted
1967   van der Loeff-Basenau, An Rutgers
1994   Pelgrom, Els
1964   Schmidt, Annie M.G.
1997   Tellegen, Toon
1988   Wilmink, Willem

pagina 1