Over de Theo Thijssen-prijs

Algemeen
De Theo Thijssen-prijs is een driejaarlijkse oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, die sinds 1988 wordt uitgereikt door de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde. Aan de prijs is een geldbedrag van € 60.000 verbonden, een oorkonde... Lees meer >

Achtergrond
De Theo Thijssen-prijs was aanvankelijk een driejaarlijkse staatsprijs. In 1964 werd de eerste Staatsprijs voor een kinderboek uitgereikt, aan Annie M.G. Schmidt voor haar gehele oeuvre. Al in 1967 werd de naam van deze prijs omgedoopt tot... Lees meer >

Theo Thijssen
De prijs is genoemd naar Theo Thijssen. Theodorus Johannes (Do) Thijssen (Amsterdam, 16 juni 1879 – Amsterdam, 23 december 1943) was schrijver en onderwijzer. Hij groeide op in de Amsterdamse Jordaan. Zijn vader was schoenmaker. Het gezin... Lees meer >

Theo Thijssen-prijs 1988

Theo Thijssen-prijs voor Willem Wilmink
Willem Wilmink kreeg de Theo Thijssen-prijs, ad.  12.500, op 18 november 1988 uitgereikt in Den Haag.

Biografie
Willem Andries (Willem) Wilmink (Enschede, 25 oktober 1936 – Enschede, 2 augustus 2003) maakte als kind de oorlog mee. Dat leverde onuitwisbare indrukken op. Hij zou zijn leven lang blijven terugdenken aan zijn jeugd. Hij studeerde Nederlands... Lees meer >

Jury
Wilmink is zijn literaire carrière niet gestart als schrijver voor kinderen. Zijn eerste twee dichtbundels, Brief van een Verkademeisje (1966) en Goejanverwellesluis (1971) waren bedoeld voor volwassenen en werden in de kritiek nauwelijks... Lees meer >

Feestrede
Kees Fens gaf op 18 november 1988 een lezing over het werk van Willem Wilmink onder de titel ‘Het Oosten komt altijd tekort’. De lezing is uitgegeven door uitgeverij Bekadidact in Baarn, in 1989. Lees meer >

Willem Wilmink


Willem Wilmink, zelfportret, 1978

Archief Theo Thijssen-prijs

    chronologisch | alfabetisch
Guus Kuijer. Foto: Gabriela Wenze


Imme Dros door Harrie Geelen, 2004


Willem Wilmink


Miep Diekmann door Nic Blans


   
1982   Barnard, Henk
1973   Biegel, Paul
1970   Diekmann, Miep
1976   Dragt, Tonke
2003   Dros, Imme
2006   van Gestel, Peter
2015   Heesen, Martha
1991   Hofman, Wim
1979   Kuijer, Guus
2012   Kuyper, Sjoerd
2000   van Leeuwen, Joke
2009   van Lieshout, Ted
1967   van der Loeff-Basenau, An Rutgers
1994   Pelgrom, Els
1964   Schmidt, Annie M.G.
1997   Tellegen, Toon
1988   Wilmink, Willem

pagina 1