Over de Theo Thijssen-prijs

Achtergrond
De Theo Thijssen-prijs was aanvankelijk een driejaarlijkse staatsprijs. In 1964 werd de eerste Staatsprijs voor een kinderboek uitgereikt, aan Annie M.G. Schmidt voor haar gehele oeuvre. Al in 1967 werd de naam van deze prijs omgedoopt tot Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, die werd toegekend aan het oeuvre van een Nederlands schrijver van kinderboeken. Voorwaarde was dat van hem of haar in de zes jaren voor de toekenning ten minste één kinder- of jeugdboek verschenen moest zijn. In 1986 werd deze Staatsprijs formeel afgeschaft, vanwege de troebelen rond de toekenning van de P.C. Hooft-prijs aan Hugo Brandt Corstius. Ervoor in de plaats kwam de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur, die vanaf 1987 zou worden uitgereikt door de onafhankelijke Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde. Wel wordt de Stichting nog steeds gesubsidieerd door de overheid. De uitreiking vindt zo mogelijk plaats in september, in het Letterkundig Museum in Den Haag. < Terug

Theo Thijssen-prijs 1970

Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur voor Miep Diekmann
Miep Diekmann kreeg de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur voor haar gehele oeuvre, ad.  5.000, uitgereikt in Den Haag in 1970.

Biografie
Maria Hendrika Jozina (Miep) Diekmann (Assen, 26 januari 1925) bracht een groot deel van haar jeugd door op Curaçao. Op haar twaalfde wist ze al dat ze later wilde schrijven over alles wat ze daar had meegemaakt. Diekmann was aanvankelijk... Lees meer >

Jury
Ook wanneer Miep Diekmann nooit een boek voor de jeugd had geschreven en zich had beperkt tot haar bemoeienis met jeugdlectuur: artikelen, recensies, interviews, uitspraken, lezingen; ook dàn zou een huldiging op haar plaats zijn geweest.... Lees meer >

Miep Diekmann door Nic Blans


Miep Diekmann, 2007. Foto: Mylène Siegers

Archief Theo Thijssen-prijs

    chronologisch | alfabetisch
Joke van Leeuwen door Mia Hansen


Tonke Dragt


Wim Hofman, 2006. Foto: Mylène Siegers


Willem Wilmink


   
1982   Barnard, Henk
1973   Biegel, Paul
1970   Diekmann, Miep
1976   Dragt, Tonke
2003   Dros, Imme
2006   van Gestel, Peter
2015   Heesen, Martha
1991   Hofman, Wim
1979   Kuijer, Guus
2012   Kuyper, Sjoerd
2000   van Leeuwen, Joke
2009   van Lieshout, Ted
1967   van der Loeff-Basenau, An Rutgers
1994   Pelgrom, Els
1964   Schmidt, Annie M.G.
1997   Tellegen, Toon
1988   Wilmink, Willem

pagina 1