Over de Theo Thijssen-prijs

Achtergrond
De Theo Thijssen-prijs was aanvankelijk een driejaarlijkse staatsprijs. In 1964 werd de eerste Staatsprijs voor een kinderboek uitgereikt, aan Annie M.G. Schmidt voor haar gehele oeuvre. Al in 1967 werd de naam van deze prijs omgedoopt tot Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, die werd toegekend aan het oeuvre van een Nederlands schrijver van kinderboeken. Voorwaarde was dat van hem of haar in de zes jaren voor de toekenning ten minste één kinder- of jeugdboek verschenen moest zijn. In 1986 werd deze Staatsprijs formeel afgeschaft, vanwege de troebelen rond de toekenning van de P.C. Hooft-prijs aan Hugo Brandt Corstius. Ervoor in de plaats kwam de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur, die vanaf 1987 zou worden uitgereikt door de onafhankelijke Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde. Wel wordt de Stichting nog steeds gesubsidieerd door de overheid. De uitreiking vindt zo mogelijk plaats in september, in het Letterkundig Museum in Den Haag. < Terug

Theo Thijssen-prijs 1982

Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur voor Henk Barnard
Henk Barnard kreeg de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur voor zijn gehele oeuvre, ad.  6.500, uitgereikt in Den Haag in 1982.

Biografie
Hendrik Johannes (Henk) Barnard (Rotterdam, 8 augustus 1922 – Laren, 16 april 2003) bezocht de handelsschool en had verschillende kantoorbaantjes voordat hij bij de televisie ging werken. De verhalen die hij aan zijn kinderen vertelde, legde... Lees meer >

Jury
Het oeuvre van Henk Barnard vertoont een voortdurende vernieuwing, zozeer zelfs dat zijn laatste werk nauwelijks meer verwant is aan zijn eerste boeken. Van een eenheid, een oeuvre met een herkenbaar eigen karakter, kan eigenlijk pas vanaf... Lees meer >

Theo Thijssen


Theo Thijssen

Archief Theo Thijssen-prijs

    chronologisch | alfabetisch
Toon Tellegen, 2006. Foto: Mylène Siegers


Annie M.G. Schmidt door Frank Rosen, 1991


Joke van Leeuwen door Mia Hansen


Miep Diekmann door Nic Blans


   
1982   Barnard, Henk
1973   Biegel, Paul
1970   Diekmann, Miep
1976   Dragt, Tonke
2003   Dros, Imme
2006   van Gestel, Peter
2015   Heesen, Martha
1991   Hofman, Wim
1979   Kuijer, Guus
2012   Kuyper, Sjoerd
2000   van Leeuwen, Joke
2009   van Lieshout, Ted
1967   van der Loeff-Basenau, An Rutgers
1994   Pelgrom, Els
1964   Schmidt, Annie M.G.
1997   Tellegen, Toon
1988   Wilmink, Willem

pagina 1