P.C. Hooft-prijs 1991

Over de P.C. Hooft-prijs

Instelling

De P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde behoort tot de belangrijkste literatuurprijzen in het Nederlandse taalgebied. Deze oeuvreprijs wordt jaarlijks af...Lees meer >

Staatsprijs

Aanvankelijk was de P.C. Hooft-prijs een staatsprijs. De relatie tussen staat en Stichting kwam onder druk te staan toen in 1984 Hugo Brandt Corstius ...Lees meer >

P.C. Hooft

P.C. Hooft (Amsterdam 16 maart 1581 – Den Haag, 21 mei 1647), was geschiedkundige, dichter en toneelschrijver. Hij was de zoon van Cornelis Hooft, d...Lees meer >

P.C. Hooft-prijs P.C. Hooft-prijs

P.C. Hooft-prijs 1991

P.C. Hooft-prijs voor Elisabeth Eybers

Op 31 mei 1991 kreeg Elisabeth Eybers de P.C. Hooft-prijs voor poëzie. De prijs werd uitgereikt in het Letterkundig Museum in Den Haag en bedroeg fl. 25.000.

Biografie

Elisabeth Françoise (Elisabeth) Eybers (Klerksdorp, Transvaal, 26 februari 1915 – Amsterdam, 1 december 2007) groeide op in Zuid-Afrika. Haar v...Lees meer >

Biografie

Elisabeth Françoise (Elisabeth) Eybers (Klerksdorp, Transvaal, 26 februari 1915 – Amsterdam, 1 december 2007) groeide op in Zuid-Afrika. Haar vader was een Nederduits gereformeerd predikant en haar moeder was docente en hoofd van een middelbare meisjesschool. Van 1932 tot 1936 studeerde Elisabeth Eybers moderne talen aan de universiteit van Witwatersrand in Johannesburg. Daarna werkte ze twee jaar als journaliste. In 1937 trouwde ze met een zakenman, met wie ze vier kinderen kreeg en van wie ze later zou scheiden. In 1961 vestigde ze zich in Amsterdam, met haar jongste kind. Haar eerste gedichten schreef ze in het Engels, later schreef ze in het Zuid-Afrikaans, wat ze altijd is blijven doen, ook na haar emigratie naar Nederland. Volgens Kees Fens heeft dat haar positie van vreemdelinge, toch al vanaf het begin aanwezig in haar poëzie, nog versterkt. In Zuid-Afrika wordt ze gerekend tot “de Dertigers”, die bewust braken met de traditionele en conservatieve instelling van de toenmalige poëzie. Haar gedichten zijn over het algemeen persoonlijk van aard. De toon is nuchter, de woordkeus sober. Ogenschijnlijk kleine voorvallen geven vaak aanleiding tot filosofische bespiegelingen. Verwante dichters zijn Vasalis en J.C. Bloem. Haar werk werd meer dan eens bekroond. Zij kreeg onder meer de Hertzogprijs, de C.N.A.-prijs en de Herman Gorterprijs. In 1978 werd haar de Constantijn Huygens-prijs toegekend voor haar gehele oeuvre. In 1972 werd haar een eredoctoraar verleend in de letteren aan de Universiteit van Witwatersrand.

Jury

Elisabeth Eybers dicht, aldus het juryrapport, op zodanig laconieke en kernachtige wijze over haar eigen leven dat het eigenlijk over “het” leven ...Lees meer >

Jury

Elisabeth Eybers dicht, aldus het juryrapport, op zodanig laconieke en kernachtige wijze over haar eigen leven dat het eigenlijk over “het” leven gaat. Zij vervalt daarbij nooit in simpele anekdotiek of bekentenislyriek. Zij schrijft niet uit een behoefte aan zelfbevestiging, maar om een verbaasde ontmoeting met het zelf. “Zij heeft het vermogen bewaard om de omstandigheden met jonge ogen te bezien”, aldus het rapport.
De volledige tekst van het juryrapport is te vinden in Elisabeth Eybers. P.C. Hooft-prijs 1991, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs en uitgeverij Querido. Ook is het juryrapport afgedrukt in Aad Meinderts, P.C. Hooft-prijs/Theo Thijssen-prijs (Den Haag, 1993).
In de jury zaten Anneke Brassinga, G.J. Dorleyn, Remco Ekkers, Rutger Kopland (voorzitter) en Kees van Rees. Aad Meinderts was ambtelijk secretaris.

Feestrede

Pierre H. Dubois sprak een feestrede uit die werd gebundeld in Elisabeth Eybers. P.C. Hooft-prijs 1991, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs ...Lees meer >

Feestrede

Pierre H. Dubois sprak een feestrede uit die werd gebundeld in Elisabeth Eybers. P.C. Hooft-prijs 1991, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs en uitgeverij Querido.

Dankwoord

Elisabeth Eybers sprak een dankwoord uit dat werd gebundeld in Elisabeth Eybers. P.C. Hooft-prijs 1991, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs ...Lees meer >

Dankwoord

Elisabeth Eybers sprak een dankwoord uit dat werd gebundeld in Elisabeth Eybers. P.C. Hooft-prijs 1991, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs en uitgeverij Querido.
Ook is het dankwoord afgedrukt in Aad Meinderts, P.C. Hooft-prijs/Theo Thijssen-prijs (Den Haag, 1993).