P.C. Hooft-prijs 1993

Over de P.C. Hooft-prijs

Instelling

De P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde behoort tot de belangrijkste literatuurprijzen in het Nederlandse taalgebied. Deze oeuvreprijs wordt jaarlijks af...Lees meer >

Staatsprijs

Aanvankelijk was de P.C. Hooft-prijs een staatsprijs. De relatie tussen staat en Stichting kwam onder druk te staan toen in 1984 Hugo Brandt Corstius ...Lees meer >

P.C. Hooft

P.C. Hooft (Amsterdam 16 maart 1581 – Den Haag, 21 mei 1647), was geschiedkundige, dichter en toneelschrijver. Hij was de zoon van Cornelis Hooft, d...Lees meer >

P.C. Hooft-prijs P.C. Hooft-prijs

P.C. Hooft-prijs 1993

P.C. Hooft-prijs voor Gerrit Komrij

Op 21 mei 1993 kreeg Gerrit Komrij de P.C. Hooft-prijs voor beschouwend proza. De prijs werd uitgereikt in het Letterkundig Museum in Den Haag en bedroeg fl. 125.000 (waarvan € 50.000 voor een specifiek literair doel).

Biografie

Gerrit Jan (Gerrit) Komrij (Winterswijk, 30 maart 1944), groeide op in een arbeidersgezin als jongste van twee broers. Hij begon aan een studie Nederl...Lees meer >

Biografie

Gerrit Jan (Gerrit) Komrij (Winterswijk, 30 maart 1944), groeide op in een arbeidersgezin als jongste van twee broers. Hij begon aan een studie Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap, maar maakte die niet af. Van 1965 tot 1967 verbleef hij op Kreta waar hij werkte als tolk en leraar vreemde talen. Daarna vestigde hij zich in Amsterdam, waar hij ging dichten en vertalen. In de jaren zeventig en tachtig ontplooide hij zich ook als criticus, polemist, columnist, toneelschrijver, tijdschriftredacteur, poëziebloemlezer en romanschrijver. In 1996 stelde Komrij een tentoonstelling samen uit de collectie van het Stedelijk Museum. In 2002 ontving hij een eredoctoraat van de universiteit van Leiden. Van 2000 tot 2005 was hij Dichter des Vaderlands. In het kader van die erefunctie schreef hij vier keer per jaar een gedicht naar aanleiding van een gebeurtenis van nationale omvang. Door Kees Fens werd hij gekenschetst als “een eenmansbedrijf met een ongekend hoge productie.” Komrij woont afwisselend in Portugal en Nederland, samen met beeldend kunstenaar Charles Leopold Hofman. Het werk van Komrij is veelvuldig bekroond. Hij ontving twee poëzieprijzen voor afzonderlijke bundels, twee prijzen voor afzonderlijke essaybundels en twee oeuvreprijzen: de Frans Erensprijs voor zijn beschouwend proza en de Kluwerprijs voor zijn bijzondere omgang met taal. Op de vraag of hij niet liever de P.C. Hooft-prijs voor poëzie zou hebben gekregen, antwoordde hij: “Je kunt niet alles hebben.”

Jury

In het juryrapport wordt Gerrit Komrij geprezen om de brille, het stijlgevoel, het vernuft, de afwisseling en de effectiviteit waarmee hij essays en c...Lees meer >

Jury

In het juryrapport wordt Gerrit Komrij geprezen om de brille, het stijlgevoel, het vernuft, de afwisseling en de effectiviteit waarmee hij essays en columns heeft geschreven. Daarmee heeft hij deze genres, in de ogen van de jury, hun intellectuele en subversieve waardigheid teruggegeven en heeft hij zich geplaatst in de rij van Multatuli, Busken Huet en Du Perron. “De lading van zijn essays en columns ontstaat uit de wetenschap dat de kunstenaar in een permanent polemische verhouding staat tot de maatschappij.” Ook is er veel oog voor de literaire kwaliteit, de omvang en de vitaliteit van Komrij´s essayistische oeuvre.
De volledige tekst van het juryrapport is te vinden in Gerrit Komrij. P.C: Hooft-prijs 1993, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs en De Arbeiderspers.
In de jury zaten W. J. Bronzwaer, Maarten van Buuren, Jaap van Heerden, W. Otterspeer en Carel Peeters (voorzitter). Aad Meinderts was ambtelijk secretaris.

Dankwoord

Het dankwoord door Gerrit Komrij is te vinden in is te vinden in Gerrit Komrij. P.C: Hooft-prijs 1993, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs e...Lees meer >

Dankwoord

Het dankwoord door Gerrit Komrij is te vinden in is te vinden in Gerrit Komrij. P.C: Hooft-prijs 1993, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs en De Arbeiderspers.